OM TADVISING

Tadvising är ett konsultföretag som tillhandahåller stöd och hjälp i organisationers arbete med ledarskap, projektarbete, utveckling , förändring och samverkan.

Bland uppdragsgivarna återfinns studieförbund, ungdomsorganisationer, idrottsföreningar och andra idé burna rörelser. Liksom små och medelstora företag samt arbetsmarknadens parter.